นิทรรศการพิเศษเทิดพระเกียรติ

นิทรรศการพิเศษเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับมรดกไทย

 
 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ได้จัดนิทรรศการพิเศษ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับมรดกไทย ณ โถงพระที่นั่งอิศราวินิฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภายในงานได้จัดแสดงพระราชประวัติ ผลงานและความสนพระทัยในงานด้านมรดกไทย ของสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งงานเอกสารโบราณ ที่ทรงพระอุตสาหะ ค้นคว้าเรียบเรียง

งานเอกสารจดหมายเหตุ งานด้านโบราณคดีที่ทรงติดตามและเอาพระทัยใส่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนงานด้านการพิพิธภัณฑสถานที่ทรงเป็น ทั้งองค์ที่ปรึกษาและเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการและประชาชนที่ทำงาน รวมถึงผู้ที่สนใจและรักงานด้านมรดกไทยมาอย่างสืบเนื่องยาวนาน

Centerpiece ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ โดยรับผิดชอบในการดำเนินงาน ตกแต่งและจัดแสดง ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสร่วมถวายอาลัยระลึกถึงพระองค์ท่าน
งานนิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร